Koirat varhaisessa taiteessa

Koirat varhaisessa taiteessa

Pikkuhiljaa koirien vaikutus alkoi näkyä myös taiteen maailmassa. Tämä tapahtui mentäessä suurin piirtein 9 000 vuotta ajassa taaksepäin. Koiria esiintyy jo joissakin kalliomaalauksissa, joita on löydetty esimerkiksi Pohjois-Afrikasta. Nykyisen Turkin alueelta on löydetty metsästyskoiria esittäviä maalauksia, jotka ovat peräisin noin 7 400 – 6 200 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Maalauksissa olevat koirat ovat kooltaan suuria ja niillä on kippurahäntä. Näitä koiria käytettiin alueella kauriiden metsästykseen. Nykyisen Irakin ja Iranin alueelta on löydetty myös samoilta ajoilta peräisin olevia luonteeltaan alkeellisia savesta valmistettuja hahmoja, joiden oletetaan olevan koirapatsaita.
Nykyisestä Saharasta on löydetty runsaasti kalliomaalauksia sekä -piirroksia, jotka ovat peräisin kivikaudelta. Algeriassa sijaitsevalta Tassilin alueelta on löytynyt erityisen runsaasti näitä maalauksia. Paimentolaiskauden aikaisista maalauksista voi tunnistaa myös koiria, jotka muistuttavat nykyisiä vinttikoiria. Myös paimentolaiskautta myöhäisemmältä hevoskaudelta on säilynyt kuvia, joissa esiintyy koiria. Eräs tunnettu myöskin Algeriasta löydetty maalaus kuvaa pariskuntaa, joka ajaa vaunuissa, joiden vierellä juoksee koira. Kamelikaudelta puolestaan on säilynyt Algeriasta löydetty maalaus, joka esittää kolmen koiran piirittämäksi joutunutta haavoittunutta vuohta.

Koirien hautaaminen

Koirien hautaaminen on huomattavasti myöhäisempää perua kuin ihmisten hautaaminen. Kuitenkin jo monista erittäin vanhoista haudoista on löydetty merkkejä siitä, että eläimiä on haudattu yhdessä ihmisen kanssa. Syyt tällaiseen hautaamiseen ovat olleet luultavasti luonteeltaan symbolisia. Eräs tällainen koira on yli 14 000 vuotta vanha. Osa koirista on kenties haudattu yhdessä ihmisen kanssa, koska heidän suhteensa on toivottu jatkuvan myös tuonpuoleisessa. Intiaanit olivat aikoinaan sitä mieltä, että juuri koira johdattaa kuolleen ihmisen sielun tuonpuoleiseen. Koiria on toisaalta myös rituaaliteurastettu ja toisaalta on löydetty sellaisiakin koirahautoja, joihin on koirille laitettu ruokaa sekä peittoja.
Monet faaraot ja viikingit on haudattu yhdessä koirien kanssa. Viikingit uskoivat tarvitsevansa koiraa vartioimaan tuonpuoleisessa sijaitsevaa kotiaan. Egyptiläiset sen sijaan uhrasivat muumioituja koiria jumalille. Myös Egyptissä koiria haudattiin yhdessä ihmisten kanssa.

Jo ennen modernin aikakauden alkua yläluokkaan kuuluvat koiranomistajat hautasivat koiransa muistoalueille. Köyhät sen sijaan heittivät kuolleet koiransa tunkiolle tai hukuttivat koirien ruumiit jokeen. Eläimille tarkoitettuja hautausmaita alettiin kuitenkin perustaa jo 1800-luvun loppupuolella, koska kuolleista lemmikeistä oli vaarana levitä sairauksia.

On mielenkiintoista tutkia myös ihmisen suhtautumista koiransa kuolemaan – missä vaiheessa ihmiset alkoivat surra kuolleita koiriaan? Tiedetään, että viktoriaanisen ajan Englannissa kuolleita koiria surtiin yleisesti ja tätä voidaan pitää jopa tietynlaisena muotina. Esimerkiksi kuuluisa säveltäjä Richard Wagner on haudattu rakkaan lemmikkikoiransa viereen. Koirien myös kerrotaan auttaneen Wagneria säveltämisessä, toimien jopa hänen sävellystensä makutuomareina sekä teostensa innoittajina. Myös Hitlerin tiedetään pitäneen koirista, mikä kertonee siitä, että jopa tällaisesta hirmuhallitsijasta löytyi koiran mentävä herkkä kohta.

Johtopäätöksiä

Sekä koirien ilmestymisestä taiteeseen että koirien hautaamisesta tunkiolle heittämisen sijaan voidaan päätellä, että koirista tuli merkittäviä ihmisen kumppaneita. Niistä oli ihmiselle seuraa sekä apua. Ne toimivat vartijoina ja olivat tehtävässään niin taitavia, että viikingit toivoivat saavansa koiransa mukaansa vartioimaan kotiaan myös tuonpuoleisessa. Algeriasta on löydetty erityisen paljon luolamaalauksia, joissa esiintyy vinttikoirien tapaisia koiria. Nämä luolamaalaukset kertovat mielenkiintoista tarinaa siitä, kuinka koirat ovat olleet menneinä aikoina ihmisen tärkeitä metsästyskumppaneita. Koirilla on ollut merkittävä asema myös monen kuuluisan historiallisen henkilön elämässä. Ne ovat jopa toimineet eräiden kuuluisien teosten innoittajina. Koiran kuoleman sureminen sekä kuolleen koiran muisteleminen osoittavat, kuinka merkittävä asema koirilla on ollut ja on ihmisen elämässä – koiraa ei turhaan kutsuta ihmisen parhaaksi ystäväksi.